Privacybeleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u contact met ons hebt. 

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken 

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan u gerelateerd kunnen worden. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken: 

Naam en andere identificeerbare informatie 

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum vastleggen. 

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie 

Uw contactgegevens kunnen onder andere uw adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Bij het registeren voor bepaalde dienst of het aanmaken een persoonlijke account, kunnen wij uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult. 

Onze communicatie met u 

Als u ons een e-mail stuurt of online via social media chat, leggen wij uw communicatie met ons vast. Als u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database. 

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt 

Als u onze website bezoekt, kunnen wij uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen. Met uw toestemming kunnen en wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Daarnaast kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt. 

Informatie met betrekking tot social media 

Wij kunnen informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Dit is wel afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken. Als u bijvoorbeeld met een account voor een sociaal netwerk inlogt op onze diensten, kunnen wij uw sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website en in het in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk vindt u meer informatie over de persoonlijke gegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen. 

Informatie die u met ons deelt 

U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u op ons reageert op social media of een klantenonderzoek invult. 

Cookies en vergelijkbare technologieën 

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
Voor meer informatie kunt u het Privacy en voorwaarden beleid van Google raadplegen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens 

Outcome kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, via social media met ons communiceert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. 

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken 

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn: 

Om diensten aan u te verlenen 

Om het gebruik van onze onlinediensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat. 

Outcome maakt gebruik van de software van onlinesucces.nl om u een betere en gepersonaliseerde ervaring op de website aan te bieden. Een profiel wordt aangemaakt door de Online Succes software wanneer een interactie met onze website plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een whitepaper download. Uw Online Succes profiel is uniek voor Outcome. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze gegevens enkel beschikbaar voor uzelf en Outcome, en worden ze nooit met derden gedeeld. U kunt ten alle tijden uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen via deze link.

Om met u te communiceren 

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. 

Voor statistisch onderzoek 

Wij gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren. 

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen wij de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren. Wij gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder uw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek. 

Voor directe marketingdoeleinden 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor u relevant is, kunnen wij automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder uw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek. 

Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn. 

Wij kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via info@outcome.nl

Vrijgeven en delen van gegevens met derden 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden 

Voor het leveren van onze diensten, werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. 

Voor statistisch onderzoek en direct marketing 

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven). 

Websites van derden 

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Wanneer u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Outcome aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Binnen Outcome 

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere collega’s binnen Outcome, teneinde u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Beveiliging en bewaring 

Outcome neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.  

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. 

Privacy van kinderen 

Outcome streeft ernaar om geen informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen om kinderen te targeten. Mocht u bezorgd zijn over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u van mening bent dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kunt u contact met ons opnemen op info@outcome.nl.  

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.  

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een schriftelijk verzoek indienen. Outcome heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Outcome laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Outcome, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Outcome aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.  

Outcome 
Koelmalaan 350 
1812 PS Alkmaar 
Nederland 

U kunt via info@outcome.nl contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid. 

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden?

Dit privacybeleid is ingegaan per 30 juni 2020 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op outcome.nl, waarna het direct in werking treedt